Ρολά για εκτυπωτές Barcode

Ετικέτες αυτοκόλλητες σε μορφή ρολού, για εφαρμογή σε μηχανές εκτύπωσης Barcode, σε προδιαγραφές που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Κατασκευή από χαρτί ποιότητας Mατ ή Gloss, για εκτύπωση θερμικής μεταφοράς (Thermal Transfer) ή θερμοευαίσθητο (Direct Thermal), 75 gr/m2. Διαθέσιμοι τύποι κόλλας: Ακρυλική γενικών εφαρμογών, Hotmelt, βαθιάς κατάψυξης κ.ά. Δυνατότητα προτύπωσης των ετικετών μέχρι 3 χρώματα.

Διαθέσιμοι πυρήνες (μανδρέλι): Φ25, Φ40 και Φ76 (εσωτερική διάμετρος σε χιλιοστά).

Σημείωση: Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν παραγγελίας.


Διαστάσεις (mm):

12 x 40
16 x 24
17 x 20
18 x 21
18 x 72
19 x 25
19 x 32
19 x 40
22 x 38
23 x 21
24 x 12
24 x 32
ø 25
30 x 10
30 x 13
ø 32
32 x 72
35 x 15
35 x 22
35 x 25
35 x 28.5
35 x 81
36 x 82
40 x 20
40 x 25
40 x 40
40 x 72
43 x 22.2
48 x 13
48 x 18
48 x 20
48 x 28
49 x 8
50 x 23
50 x 26
50 x 35
50 x 50
50 x 72
50 x 146
52 x 25
53 x 82
55 x 45
56 x 26
60 x 40
60 x 54.7
60 x 90
60 x 224.6
64.5 x 99
68 x 58
70 x 25
70 x 30
70 x 40
70 x 60
75 x 150
77 x 110
78 x 27
79 x 200
80 x 57.5
80 x 58
80 x 99.50
80 x 233
83 x 40
83 x 55
90 x 24.8
100 x 23
100 x 30
100 x 38
100 x 50
100 x 70
100 x 100
100 x 250
104 x 80
104 x 146
105 x 146
105 x 148
130 x 199
137 x 80
140 x 57.5
147 x 210
148 x 105.5
160 x 148

Διαστάσεις – ζυγιστικές μηχανές (mm):

58 x 43
58 x 60