Ετικέτες αυτοκόλλητες – Υποδήματα

  • Διαστάσεις (mm): 19 x 25
  • Διάθεση:
    – 2500 ετικέτες / πακέτο (σε φύλλα)
    – 2400 ετικέτες / ρολό

Προτυπωμένες ετικέτες, ειδικά σχεδιασμένες για ένδειξη των υλικών κατασκευής των υποδημάτων. Παράγονται σε φύλλα ή ρολά.


Σημάνσεις:

ABC
PlasticTextilePlastic
PlasticPlasticPlastic
TextileTextilePlastic
TextilePlasticPlastic
LeatherPlasticPlastic
LeatherLeatherPlastic