Ετικέτες αυτοκόλλητες – Υποδήματα

  • Διαστάσεις (mm): 19 x 25
  • Διάθεση:
    – 2500 ετικέτες / πακέτο (σε φύλλα)
    – 2400 ετικέτες / ρολό

Προτυπωμένες ετικέτες, ειδικά σχεδιασμένες για ένδειξη των υλικών κατασκευής των υποδημάτων. Παράγονται σε φύλλα ή ρολά. Παράγονται κατόπιν παραγγελίας.


Σημάνσεις:

ΑΒΓ
ΠλαστικόΎφασμαΠλαστικό
ΠλαστικόΠλαστικόΠλαστικό
ΎφασμαΎφασμαΠλαστικό
ΎφασμαΠλαστικόΠλαστικό
ΔέρμαΠλαστικόΠλαστικό
ΔέρμαΔέρμαΠλαστικό