Ετικέτες σε ρολά

Ρολά για εκτυπωτές Barcode

Ετικέτες αυτοκόλλητες σε μορφή ρολού, για εφαρμογή σε μηχανές εκτύπωσης Barcode, σε προδιαγραφές που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.